ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА НАШАТА ФИРМА

ЗА НАС

Понуда на комплетна компјутерска поддршка и развој на слободни мрежни информатички системи
со цел подобрување на перформансите на компаниите. Повеќе

Мисија

Понуда на комплетна компјутерска поддршка и развој на слободни мрежни информатички системи со цел подобрување на перформансите на компаниите.

Визија

Link Solutions е компанија која нуди комплетни решенија на своите клиенти, притоа водејќи сметка за оптимално искористување на ресурсите, заштеда на енергијата и контрола и интеграција на системите со примена на нови еко технолигии.

Link Solutions - promo

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ НЕКОЛКУТЕ ЗАБАВНИ ФАКТИ ЗА НАШАТА ФИРМА

ЗАБАВНИ ФАКТИ

368
Projects completed
99 %
Positive feedback
254
Pizzas ordered
$ 32
Average cost per hour
ДОЗНАВАЈТЕ ГИ НАЈНОВИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОНА ШТО ГО РАБОТИМЕ

НОВОСТИ

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …