Link Solutions           

"Ние имаме решение!"    

Партнери и брендови

River Soft Computers

PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l.

AMC doo - Skopje

River Soft Computers

EKONET DOO 

FIBERNET M-K d.o.o. 

ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ

КАРМЕН БАУЦЕНТАР доо

  • Heuristic проектори
  • Компјутерски мрежи
  • Клима уреди
  • Сува градба - гипс картон

Link Solutions е компанија која нуди комплетни решенија на своите клиенти, притоа водејќи сметка за оптимално искористување на ресурсите, заштеда на енергијата и контрола и интеграција на системите со примена на нови еко технолигии.            

 

Контролирајте го вачиот дом или канцеларија преку вашиот мобилен телефон. Отворете влезна или гаражна врата, уклучете бојлер, греење, клима, пуштете ги прскалките во дворот, светлото, ....

                                                                                                                                

Паметен прекинувач- токму тоа што го барате

Пристигнаа паметните прекинувачи !!! Едноставна монтажа на старата инсталација во старата фи 60 дозна. Контролирајте го светлото со допир и со вашиот далечински од телевизорот или ДВД-то. Менувајте го интензитетот и зачувајте ја таа вредност...
Промотивна цена за еден "touch" прекинувач изнесува 1690ден.
Количините се ограничени! 

2013 ..::Link Solutions::.. сите права се задржани