Link Solutions           

"Ние имаме решение!"    

Партнери и брендови

River Soft Computers

PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l.

AMC doo - Skopje

River Soft Computers

EKONET DOO 

FIBERNET M-K d.o.o. 

ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ

КАРМЕН БАУЦЕНТАР доо

Многугодишното искуство поткрепено со обуки, работа на терен, соработка со архитекти и инженери eкипите на Link Solutions го аплицираа на терен. Во изведбата на ентериерите се користат исклучиво квалитетни материјали и системи од програмата на Knauf, Rigips, Armstrong i Hunter-Douglas. Изведуваме спуштени плафони, преградни ѕидови, облоги на ѕидови, парапеди, апликации на плафон и ѕид, шанкови, опшивки на прозори и врати... Поставуваме изолација од типот на стаклена и камена волна, стиропор и останати звучни и термички изолациони материјали. При изведбата се води сметка за стандардите за изработка, акустиката, противпожарната заштита, цврстината... Според потребите се користат Гипс Картонски Плочи, водоотпорни ГКП, огноотпорни ГКП, цементни Aqua Panel плочи или специјални птипови на плочи како што се дијамантски, оловни и fazer и други.

 

2013 ..::Link Solutions::.. сите права се задржани