VIVAX ACP-12CH35AERI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

27.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AERI R32 GOLD

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

28.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AERI R32 Red

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

28.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AEQI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

20.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AEMI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

21.990 денари

VIVAX ACP-09CH25AUJI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 2580/2700 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 48℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 25 м2

29.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AEVI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3517/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 40 м2

33.990 денари

VIVAX ACP-18CH50AEQI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5280/5570 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 55 м2

35.990 денари

VIVAX ACP-18CH50AEMI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5280/5570 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 55 м2

35.990 денари

VIVAX ACP-18CH50AUJI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5270/5370 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 48℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 60 м2

37.990 денари

VIVAX ACP-18CH50AERI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5280/5570 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 60 м2
39.990 денари

VIVAX ACP-12CT35AERI

ТИП: ПАРАПЕТНИ/КОНЗОЛНИ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/3810 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 40 м2

39.990 денари

VIVAX ACP-12CC35AERI

ТИП: КАСЕТНИ СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 3520/4100 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 35 м2

42.990 денари

VIVAX ACP-18CH50AEVI


ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5275/5568 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 60 м2

43.990 денари

VIVAX ACP-09CH25AEYI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A+++
МОЌНОСТ: 2640/4103 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -32℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 30 м2

44.990 денари

VIVAX ACP-24CH70AEQI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7030/7330 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 75 м2

46.990 денари

VIVAX ACP-18CT50AERI

ТИП: ПАРАПЕТНИ/КОНЗОЛНИ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 4800/5000 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 60 м2

47.990 денари

VIVAX ACP-24CH70AEMI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7030/7330 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 75 м2
48.990 денари

VIVAX ACP-12CH35AEYI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A+++
МОЌНОСТ: 3517/4250 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -32℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 40 м2

49.990 денари

VIVAX ACP-24CH70AUJI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7030/7050 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 48℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 75 м2

50.990 денари

VIVAX ACP-24CH70AERI R32

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7330/7610 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 75 м2


52.990 денари

VIVAX ACP-24CC70AERI R32

ТИП: КАСЕТНИ СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7030/7620 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 70 м2

73.990 денари

VIVAX ACP-24FS70AERI

ТИП: САМОСТОЕЧКИ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7030/7030 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 70 м2

79.990 денари

VIVAX ACP-36CC105AERI R32

ТИП: КАСЕТНИ СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 10550/11140 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -20℃ ДО 50℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 115 м2

112.990 денари

GREE AMBER -30 GWH09YD-S6DBA2A

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A+++
МОЌНОСТ: 2700/3500 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -30℃ ДО 54℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 30 м2

47.990 денари

GREE FAIRY LCLH GWH18ACD-K6DNA1D

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 5200/5300 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -22℃ ДО 43℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 60 м2

49.990 денари

GREE LOMO LC GWH24QD-K6DNB4A

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 6155/6448 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -15℃ ДО 48℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 70 м2

49.990 денари

GREE SOYAL GWH12AKC-K6DNA1A

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A+++
МОЌНОСТ: 3530/4200 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -25℃ ДО 52℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 45 м2

55.990 денари

GREE FAIRY LCLH GWH24ACE-K6DNA1A

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A++
МОЌНОСТ: 7000/7400 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -22℃ ДО 43℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 80 м2

69.990 денари

GREE AMBER -30 GWH18YE-S6DBA1B

ТИП: ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА: A+++
МОЌНОСТ: 5300/6200 W
ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ: ОД -30℃ ДО 52℃
ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: ДО 65 м2

69.990 денари