Планирање и изведба на компјутерски ( бакарни или оптички), телефонски и кабловски мрежи во Вашиот дом или деловен простор. Комплетна изведба од клиентска страна до сервер соба. Продажба и инсталација на пасивна (утичници, модули, рекови и компоненти…) и активна ( рутери, свичеви, wireless AP…) мрежна опрема.