БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ

ПАМЕТЕН ПРЕКИНУВАЧ

Паметен прекинувач – токму тоа што го барате?
Едноставна монтажа на старата инсталација во старата фи 60 дозна. Контролирајте го светлото со допир и со вашиот далечински од телевизорот или ДВД-то. Менувајте го интензитетот и зачувајте ја таа вредност…
Промотивна цена за еден „touch“ прекинувач изнесува 1690ден.
Количините се ограничени!

КОНТРОЛОР НА УРЕДИ

Контролирајте го вачиот дом или канцеларија преку вашиот мобилен телефон. Отворете влезна или гаражна врата, уклучете бојлер, греење, клима, пуштете ги прскалките во дворот, светлото…